calzins ·


Pendent pedregós abans del cim.

Sabina Lapedra. Taüll

Corresponent normatiu: no en consta.

Fonts escrites:

-DCVB

calzim: Terra grossa sota del percur en els terrenys llaurats (Mestre Voc. Tort.).

Nota: El mot només es documenta a l’àrea de Tortosa i amb una accepció diferent.

Transcripció fonètica:

[kal’zins]

Entrades similars