calatracs ·


Aigua que conté porcions de botifarres o coquetes, després de bullir aquells productes durant la matança del port. És aigua molt greixosa, no apta per a ser consumida.

Milagros Feixa, Rins.

Nota: la forma s’utilitza sempre en plural.

Fonts escrites:

– DCVB:

Els trossos de bull i botifarra que s’esclaten mentres couen dins la caldera (Pont de S.).

El DECat remet a cataltracs en un comentari addicional a l’entrada calastó. Afegeix, a la del Pont de Suert que dóna el DCVB, la localització Boí 1960. Interpreta la forma com a procedent de *esclata-cracs (amb reinterpretació d’es– com a article, i afegiment de –a– de suport enmig de –cl-, a més de la simplificació en l’acabament –cracs).

Entrades similars