cairó ·


Bocinet, trosset. Dona’m un cairó de pa.

Maria Jesús Llorens i Cambray. El Pont de Suert.

Fonts escrites:

L’entrada apareix al DIEC i al DCVB, però no amb aquesta accepció. De tota manera, diferents accepcions del DCVB fan referència a parts del conjunt:

3. Rajola incompleta (Tremp). Allà on no cap una rajola sencera hi fiquen un cairó.
4. Biga relativament petita per sostenir la treginada o la teulada (Pont de S., Organyà, Tremp).
5. Tros de terra no gaire extens, situat prop d’un poble (Mall.); cast. parcela. La sua dita alcaria s’esten al dit cayró e a las ditas penyas, doc. a. 1612 (Hist. Sóller, i, 758).

Transcripció fonètica:

[kaј’ɾo]

Entrades similars