cabassa ·


Cabàs gran, generalment emprat per anar a comprar: senalla.

Milagros Feixa, Rins.

Nota: es tracta d’un femení, amb valor augmentatiu, de cabàs.

Forma normativa: cabàs.

Fonts escrites: la forma cabassa no apareix en obres de referència si no és al DECat, com a forma medieval derivada de cabàs.

Entrades similars