burnot ·


Garrafa per posar-hi alguna cosa.

Marisol García. Durro

Corresponent normatiu: no en consta

Fonts escrites:

-DCVB

burnot: Arna d’abelles feta d’un tros de roure o alzina buidat (Espills, ap. Aguiló Dicc.).

Trobem l’entrada burnot al DCVB, però amb una accepció diferent de la que tenim nosaltres.

Transcripció fonètica:

[buɾ’nɔt]

Entrades similars