buinalada ·


Cagada de bestiar boví.

Maria Jesús Llorens i Cambray. El Pont de Suert.

Corresponent normatiu: buina

Fonts escrites:

– DIEC:

buina: f. Excrement del bestiar, especialment del boví.

-DCVB

buina: 1. ant. Excrement de bou (en general). Un ventre de bou ple de buyna, doc. mallorquí a. 1390.
2. Pilot de femta de bou o d’altra bístia grossa (pir-or., or., val., bal.); cast. boñiga. I a terra ple de palla i buines, Víct. Cat., Ombr. 37.

Transcripció fonètica:

[bujna’lađa]

Entrades similars