bufet


Moble que a la part de dalt té un mirall i a baix té un armari per guardar-hi, normalment, la vaixella.

Marisol García. Durro

Fonts escrites:

– DIEC:

m.Moble de menjador per a desar la vaixella de taula, tovalles, tovallons, etc. Un bufet de noguera.

-DCVB

2. Armari-taula per tenir-hi vaixella (Cat., Val., Men.); cast. bufete. Ahynes o vasos pera guarnir un bufet, Lacavalleria Gazoph.

Transcripció fonètica:

[bu’fet]

Entrades similars