brufear ·


Quan comença a nevar.

Marisol García. Durro.

Corresponent normatiu: no en consta.

Fonts escrites: no en consta.

Es tracta d’un derivat de brufar (escatxigar), amb canvi de sufix i també mínimament de significat.

Transcripció fonètica:

[bɾufe’a]

Entrades similars