breulo -a ·


Fràgil, que es trenca fàcilment. Aquestes pastes són molt breules.

Marisol García. Durro

Corresponent normatiu: brèvol -a

Fonts escrites:

– DCVB:

Brèvola, fràgil (occ.). L’aigua… només ha d’estar tèbia…, si bullís quedaria la pasta breula, Violant Pa 77.

– DIEC:

brèvol -a: adj.Que es destrueix, es desfà, es romp, amb facilitat. Una canya brèvola.
adj.Fàcil de mastegar, que es fon a la boca.

Transcripció fonètica:

[‘bɾɛwɬo]

Entrades similars