brastar ·


Tallar la pell el vent o el fred, especialment els llavis.

Usat sobretot en forma pronominal:

se m’han brastat els llavis del vent i el fred / el vent i el fred m’han brastat els llavis.

Marisol Garcia. Durro.

No apareix en diccionaris coneguts del català. El mot el trobem en l’occità gascó, en la mateixa forma: “brastar” apareix, amb el mateix significat que en ribagorçà, al Petit diccionari de Frederic Vergés de l’aranès, i al Dictionnaire du Béarnais et du Gascon modernes de Simin Palay per al gascó general.

Entrades similars