braser


Recipient redó de ferro on es posen les brases i que s’utilitza per escalfar-se.

Sabina Lapedra. Taüll

Fonts escrites:

– DIEC:

m.Recipient de metall en què es posen brases, usat per a escalfar les habitacions.

– DCVB:

2. Recipient de metall o de terra, dins el qual posen brases per escalfar una habitació; cast. brasero. Un braser en sa conca de aram, doc. a. 1722 (Boll. Lull. vii, 305).

 braser

Font: DCVB

Transcripció fonètica:

[bɾa’ze]

Entrades similars