braguer


Mamelles d’un mamífer quadrúpede.

Durro. Marisol García

Fonts escrites:

– DCVB:

3. Conjunt de les mames de la vaca, cabra, ovella i altres quadrúpedes; cast. ubre. Els anyellets xupen el braguer pansit, Rosselló Many. 115. Ja saben la traça de fer revenir la llet a llurs mares que ès donant cops de morro al berguer [sic], Scriptorium, març 1925. Braguer curt o braguer de butxaca (Tarr.): el que és curtet, molt arrapat al ventre. Braguer de botella: el que és ample de dalt i de baix i estret d’enmig (Tarr.)

– DIEC:

m.Mamelles d’una vaca, d’una cabra i d’altres quadrúpedes.

Transcripció fonètica:

[bɾa’ɣe]

Entrades similars