boticaixada ·


Cop, bufetada.

Marisol García. Durro

Corresponent normatiu: no en consta

Fonts escrites:

-DCVB

Bufetada, cop violent amb la mà (Tortosa); cast. bofetón, revés.

Transcripció fonètica:

[buticaj’ʃađa]

Entrades similars