boterot ·


Carrer molt estret i sense sortida.

Marisol García. Durro

Corresponent normatiu: no en consta.

Fonts escrites:

El DCVB documenta el mot boterot a Tremp, amb l’accepció de “Forat per on surt l’aigua d’una sèquia o d’un safareig per a regar”. Semànticament sembla que la nostra accepció està mínimament relacionada amb el primitiu botera, amb el sentit de “part o lloc per on sortir”.

Transcripció fonètica:

[bote’ɾɔt]

Entrades similars