boteiar ·


Saltar, fer bots.

Sabina Lapedra. Taüll

Forma normativa: botejar.

Fonts escrites:

– DCVB:

botejar: saltironar, pegar bots d’alegria; cast. brincar. Y corre y boteja y canta, | dringa y dona giravolts, Picó Engl. 34. La lletera també boteja esterlocada, Bergue Fables 133. Tots els menuts botegen de ganes d’eixir a lluir la seua gracia, Pascual Tirado (BSCC, vi, 337).

– DIEC:

botejar: fer bots o salts. Tots els infants botejaven d’alegria.

Transcripció fonètica:

[bote’ja]

Entrades similars