botear ·


Saltironar, botar.

Marisol García. Durro

Corresponent normatiu: botejar

Fonts escrites:

Trobem al DCVB i al DIEC el verb botejar amb el mateix significat, òbviament.

Transcripció fonètica:

[bote’a]

Entrades similars