bot


Recipient de pell on es posa el vi.

Marisol García. Durro

Fonts escrites:

– DCVB:

1. Recipient format d’un cuiro de cabra o de xot, que cosit i empegat serveix per contenir oli, vi o altre líquid (Conflent, Empordà, Andorra, Pallars, Alt Urgell, Conca de Tremp, Pla d’Urgell, Ll., Calasseit, Ribera d’Ebre, Maestr.); cast. pellejo, cuero, odre. Hodre doli bot o barral, Leuda Coll. 1249. Tres bots per dur oli nous, doc. a. 1529 (arx. parr. de Sta. Col. de Q.). Quatre bots, dos vinaters y dos oliers, doc. a. 1546 (Alós Inv. 49).Per fer els bots de vi, el primer que fa el boter és cosir la pell; després l’infla amb una manxa, la rasca amb una dalla, l’esquila amb unes tisores, l’adoba i l’empega; per fer els bots d’oli no fan més que cosir-los, i hi posen l’oli sense rascar-los ni esquilar-los (Morella).

– DIEC:

m.Cuir, generalment de boc, que, cosit i empegat, serveix per a contenir vi i altres líquids. Portaven dos bots de vi. Un bot olier. Inflar-se com un bot.

Transcripció fonètica:

[‘bot]

Entrades similars