boixeriga ·


Arbust de la família de les ericàcies (Rhododendron ferrugineum).

Sabina Lapedra. Taüll

Forma normativa: boixerica.

Fonts escrites:

– DIEC

– DCVB

La forma boixeriga és absent en tots dos diccionaris, contemplen només boixerica.

Transcripció fonètica:

boјʃe’ɾiɣa

Entrades similars