bogar


Adobar la terra amb el fem del bestiar.

Marisol García. Durro

Fonts escrites:

– DCVB:

Femar la terra (Andorra, Pallars, Ribagorça). Bogar a tesa: femar la terra amb la femta del bestiar que hi dorm (Esterri). Bogar a cargues: femar la terra traginant-hi els fems a esquena de bístia (Esterri). Els pastors aplegaven tota la ramada als volts del poble… en un camp proper a la casa; de pas, aquest ja quedava «bogat» (afemat) pel «sirro» (excrement del bestiar), Lluís Rec. 19.

– DIEC:

v. tr.Adobar, femar.

Transcripció fonètica:

[bo’ɣa]

Entrades similars