bogal


Balder, que va gran i no s’ajusta a allò que el conté, l’envolta, l’abraça, etc.

Marisol García. Durro

Fonts escrites:

– DCVB:

1. Balder (Maestr.); cast. holgado. «Aquests pantalons me són bogals» (Morella). «El fil passa bogal pel cós» (Benassal).

– DIEC:

adj. Balder.

Transcripció fonètica:

[bo’ɣal]

Entrades similars