batlle -essa


  1. Alcalde.
  2. Persona que tenia a càrrec seu l’administració o la representació dels interessos d’una altra.

Teresa del Hierro Dies. El Pont de Suert

Fonts escrites:

– DCVB:

batle: 1. Oficial encarregat d’administrar justícia a una vila o ciutat en nom del rei o del senyor feudal; cast. baile. Willelmus Arnaldus batle alberga a sex miles et a sex escuders, doc. segle XII (BABL, vii, 108). En F. zacosta batle del senior bisbe en sanauga, doc. a. 1248 (Pujol Doc. 20). Cascun princep… no’s deu tenir per Seynor mas per batle de Seynor, car… de son principat a arretre comte o raó a nostre Seynor Jhesu Christ, Arnau de Vilanova, segle XIII (ap. Menéndez Pelayo, Het. i, 757). De part del veguer e del batlle de Perpenya, doc. a. 1310 (RLR, x, 57).

– DIEC:

m. i f.Alcalde.
m.Antigament, autoritat municipal i judicial en els pobles.
m.Antigament, persona encarregada de l’administració o de la representació dels interessos d’una altra.

Transcripció fonètica:

[‘baʎʎe]

Entrades similars