batisteri ·


Molt soroll. Desordre.  Tinc un batisteri a la cuina, que tinc faena per tota la tarda.

Marisol García. Durro, Barruera, Viu, Malpàs

Fonts escrites:

– DCVB:

2. Multitud excessiva (Ribagorça). «Hi ha un batisteri de dones» (Bonansa).
3. Rebombori, escàndol, gran soroll descompost (Sopeira).

Transcripció fonètica:

[batis’tεɾi]

Entrades similars