batall


La peça que penja dins de l’esquella per fer-la sonar.

Sabina Lapedra. Taüll

Marisol García. Durro

Fonts escrites:

– DCVB:

1. Peça cilíndrica, generalment de ferro o de bronzo, que va penjada dins la cavitat d’una campana o esquella, i batent amb la cabota de son extrem inferior fa sonar la campana; cast. badajo.

– DIEC:

m. Peça metàl·lica en forma de porra suspesa a l’interior d’una campana per a fer-la sonar colpint-la.

Transcripció fonètica:

[ba’taʎ]

Entrades similars