barser ·


Mates d’esbarzer utilitzades d’arreu per escampar el fem o anivellar la terra.

Sabina Lapedra. Taüll

Fonts escrites:

– DCVB:

2. Munt de barses dispost per a servir com a nivellador de la terra, desfent els terrossos (Bonansa).

Transcripció fonètica:

[baɾ’se]

Entrades similars