barró


Bastó.

Marisol García. Durro

Fonts escrites:

– DCVB:

1. Barra relativament curta; cast. barrote. Els barrons de la cadira: els travessers que van de cama a cama de cadira per reforçar-les (Cat., Val.). Barrons del llit: els pilars del llit (Cat., Vinaròs). Barrons del carro: els balustres que formen la banda (Cat.). Barrons d’una finestra: les barres de ferro d’una finestra (Pallars). Plom en tortuga, en barró o planxa, Tar. preus 72. Al llit de l’ona, que per barrons té els Picos d’Europa, Canigó iv. Barró de galliner: barra on es posen les gallines per dormir (Castelló).
2. Garrot gros (Pont de S.).
3. Barra de ferro per alçar pedres fent palanca (Castelló).

– DIEC:

m.Barra petita de ferro o de fusta per a diferents usos, com assegurar les finestres, penjar el capell, la roba, etc., relligar els petges d’una cadira, d’una taula.

m.Barra de les baranes del carro, de la cadira, etc. S’agafava fort als barrons del balcó.
m. Buscall.

Transcripció fonètica:

[ba’ro]

Entrades similars