barrada ·


Cop que hom fa o es fa amb alguna cosa.

Marisol García. Durro

Fonts escrites:

El DCVB inclou l’entrada barrada amb el sentit de “cop pegat amb una barra”. Queda clar que el substantiu deriva de barra, i que l’accepció que dóna el DCVB n’és l’etimològica. Tanmateix, el substantiu que aquí documentem ha evolucionat el sentit a “cop que hom pega amb alguna cosa” i també a “cop que hom es fa amb alguna cosa”.

Transcripció fonètica:

[bara’ða]

Entrades similars