barga ·


Munt d’herba que es fa al camp i s’utilitza un hivern o dos.

Marisol García. Durro

Sabina Lapedra. Taüll

Forma normativa: no consta.

Fonts escrites:

– DCVB

Munt cònic fet de l’herba que no cap dins el paller (Pont de S., Sort).

Transcripció fonètica:

‘baɾɣa

Entrades similars