baldar


Deixar algú mancat del moviment dels membres, per efecte de cops violents o d’un estat patològic.

Marisol García. Durro

Fonts escrites:

– DCVB:

1. Fer malbé algú, reduir-lo violentament a inutilitat física (Cat., Val., Bal.); cast. estropear, baldar.
2. met. Reduir algú a la impotència en una discussió o litigi; atabacar-lo, deixar-lo vençut; cast. reventar, baldar.

– DIEC:


v. tr.Una malaltia, una fatiga excessiva, etc., deixar tolit, com tolit.
v. tr.per ext. Baldar el poble a impostos. Els deutes el balden.

Transcripció fonètica:

[bal’ða]

Entrades similars