baldana ·


Protuberància que surt del cos, especialment la produïda per alguna contusió.

Marisol García. Durro

Fonts escrites:

El DCVB inclou l’entrada baldana amb el sentit de perifèria o superfície exterior d’una cosa, o part exterior baldera o sobrant d’una cosa; i ho documenta a les illes Balears. Queda clar que es tracta del mateix mot amb accepcions lleugerament diferents.

Transcripció fonètica:

[bal’ðana]

Entrades similars