balb


Que ha perdut la sensibilitat a causa del fred. Sense tacte per culpa del fred.

Marisol García. Durro

Fonts escrites:

– DCVB:

1. Que ha perdut la sensibilitat per efecte del fred molt intens; cast. aterido. «Jo tenc sa mà balba esquerra | i sa dreta que bo hi fa; | la m’hauré d’anar a escalfar | dins sa cuina de So’n Serra» (cançó pop. Ariany). Com dits d’una mà balba, Atlàntida, v. Els peuets se li glaçaven…, balbs qu’apenes se’n sentia, Massó Croq. 155.
2. Mancat de sensibilitat; cast. insensible. Vaig continuar balb i sord i cec per a tot agent exterior, Ruyra Parada 82. a) Aplicat a coses inanimades: El jorn ha eixit del si de la nit bauba, Ferrà Rosada 27. Damunt els seus últims calius, balb, el crepuscle acaba d’extingir-se, Villangómez Any 5.

– DIEC:


adj.Que executa amb dificultat i imperfectament els moviments que li són propis, dit especialment de la llengua i, per extensió, de les mans, dels peus, etc. Parla més clar: sembla que tinguis la llengua balba. No podia agafar res amb les mans de tan balbes que les tenia del fred que feia.

Transcripció fonètica:

[‘balp]

Entrades similars