baiard


Taula amb 4 mànecs que serveix per transportar pedres i d’altres objectes.

Sabina Lapedra. Taüll

Fonts escrites:

– DCVB:

1. Instrument compost de dues barres que duen fix de través un empostissat sobre el qual se posen coses feixugues que s’han de traginar, i les transporten dos homes, un alçant els caps davanters i l’altre els caps de darrera de les barres (Cat.); cast. parihuelas. Sobre un bayart de llances ell va estès, Canigó ix. Una furia de mils duros que’ls varen portar ab un bayart, Vilanova Obres, iv, 220.
2. Taulell amb dues barres horitzontals paral·leles, que serveix per transportar imatges o insígnies religioses; cast. andas. La sedia gestatoria. Es una cadira fixa sobre un bajard, que porten sobre l’espatlla vuyt criats, Gudiol Indum. 9.

– DIEC:

baiard: m. Aparell format de dues barres llargues paral·leles amb una plataforma al mig per a transportar-hi, generalment a pes de braços, persones, materials de construcció i altres objectes.

baiard

(Font: DCVB)

Transcripció fonètica:

[ba’јaɾt]

Entrades similars