bacó


Tota la cansalada del porc en una peça.

Marisol García. Durro

Fonts escrites:

– DCVB:

1. Conjunt de tota la cansalada d’un porc (Pl. de Vic). Bachó de carnsalada, Leuda Coll. 1249. Entre quatre un bacó de carnsalada, Muntaner Cròn. 200. Que n’haien a vendre a tot hom… un bachó o quarter, doc. a. 1375 (arx. mun. de Barc.).

– DIEC:

m.Penca de porc salada.

Transcripció fonètica:

[ba’ko]

Entrades similars