aviar


Fer marxar algú de mala manera.

Irene Fondevila. Santorenç

Fonts escrites:

– DIEC:

v. tr.Deixar anar. Aviar els coloms.
v. tr. [LC] Despatxar, Desfer-se (d’algú), donar-li comiat perquè no es necessiten o no es volen més els seus serveis. Aquest mosso no ens serveix: l’haurem de despatxar.

– DCVB:

1. ant. Posar en camí o en moviment cap a cert lloc; cast. encaminar. Ixqué del castell ab tota l’altra companya e avià’ls tots tro fora la vila, Desclot Cròn. 135.
2. Deixar anar una cosa que es retenia; cast. soltar.

Els significats dels diccionaris van encaminats en la idea de deixar anar, ja sigui de mala manera o no. Tanmateix, l’accepció de despatxar del DIEC pot arribar a contenir cert matís despectiu, segons com sigui aquest acomiadament.

 

Transcripció fonètica:

[aβi’a]

Entrades similars