amortar


extingir, apagar, el foc o la llum.

Josep Maria Rispa. El Pont de Suert.

Fonts escrites:

DIEC

DCVB (només la localitza a la Vall Ferrera):

Extingir, especialment el foc (Tor, Àreu, Farrera, ap. Violant Foc 204). Ment cell qui diu que mal ab mal se amorta, Jahuda Dits, x. Axí com aygua apagua foch, axí almoyna amorta peccatEximenis Dones 176. Anà al dit foch per amortarlo, e lo dit foch fo tant abrandat que no hi poch donar conseylldoc. a. 1426 (Vall de Ribes).
Etim.: 
format damunt mort.

Entrades similars