amontanyar, amontanyar-si ·


Fer anar a la muntanya o viure-hi: Està ben amontanyat.

 Marisol García. Durro.

La forma pronominal, amontanyar-si, pren el sentit d’habituar-se a la vida a la montanya.

Forma normativa: amuntanyar. Transcrivim l’entrada amb -o- (amontanyar) atenent a la pronunciació ribagorçana (prou general en català occidental, d’altra banda), coherent amb montanya, que té una accepció particular en el nostre cas: vegeu montanya.

Fonts escrites:

– DIEC: amuntanyar.

– DCVB:

AMUNTANYAR v. tr. 
Menar el bestiar a passar l’estiu a la muntanya (Lluçanès).

Transcripció fonètica:

[amonta’ɲa]

Entrades similars