amar, amar-si


Acceptar, una ovella o una vaca, un corder o vedell que no és fill seu.

Variant d’aimar (vegeu entrades relacionades)

S’usa sobretot en forma pronominal, amar-sise l’ha amat.

Corresponent normatiu: tot i que amar és forma normativa, el DIEC la contempla amb un significat distint d’aquesta.

Fonts escrites:

– DIEC (amar).

– DCVB:

|| 4. Admetre una ovella a mamar un xai que no és seu (Pinyana).

Transcripció fonètica:

[a’ma]

Entrades similars