albarda


Escolteu-la: albarda

Josep d’Escoll. Igüerri.

Fonts escrites:

– DIEC:

Guarniment de les bèsties de càrrega que consisteix essencialment en un coixí ple de palla, de borra, etc., que s’adapta al llom de l’animal i sobre el qual es col·loquen les sàrries, els arganells, etc., d’una manera diversa segons les contrades.

 albarda (font: DCVB)

 

 

Transcripció fonètica:

[al’βaɾδa]

Entrades similars