alaga


Escolteu-la: alaga

Pi roig (pinus sylvestris): Hem vist un pigot al cap d’aquella alaga.

Joan Perelada Gil. Boí.

Fonts escrites:

– DIEC (mateixa definició).

Transcripció fonètica:

[a’laɣa]

Entrades similars