aidar


Ajudar.

Lourdes Pena. Tolva.

Marisol García. Durro.

Fonts escrites:

– DIEC

– DCVB:

var. i sinòn. per ajudar. Deu vol aydar a sa honor, Llull Cavall. 34. Simeon Cirineu qui ayda a Jhesucrist a portar la creu, Boades Feyts 27. Promes los hauia que iames no aydaria d’aqui auant als Grechs, Hist. Troy. 263. Vos hi venim a aydar, Atlàntida x. Mentre sa mare l’aidava a arreglar l’equipatge,Valor Aleix 30.
Fon.: əјðá (Capsanes, Mall.); aјðá (Sort, Durro, Maella, Mequinensa); aјðáɾ(Val., Oliva).
Conjug.: regular segons el model per cantar. Les formes rizotòniques duen l’accent damunt la a (jo aid, tu aides), etc.

Transcripció fonètica:

[aj’δa]

Entrades similars