afagonyar-si ·


Fer-se fagonya la neu, tornar-se pastosa i humida a causa de la calor.

Marisol García. Durro.

Fonts escrites:

– DCVB:

AFAGONYAR-SE v. refl. 
Fondre’s la neu; cast. derretirse. Fon.: afaɣoɲá s (Durro, Bonansa). Etim.: format damunt fagonya (neu).

Transcripció fonètica:

[afaɣo’ɲasi]

Entrades similars