acorrupir-si ·


Posar-se en una posició plegada, arraulir-se.

Marisol García. Durro.

En trobem sobretot el participi, com a adjectiu: acorrupit, –ida.

Corresponents normatius: arraulir-se

Fonts escrites:

– DCVB:

Jo vai posâ’m acorrupit (arraulit) a la soca de l’avet, Lluís Rec. 62.

 

 

Transcripció fonètica:

[akuru’pi] -acurrupí-

Entrades similars