aconillar ·


La conilla, parir

Bernat Estop. Vilaller.

Forma normativa: conillar.

Fonts escrites:

– DIEC

– DCVB

La forma aconillar hi és absent en totes dos, contemplen només conillar.

Transcripció fonètica:

[akuni’ʎa]

Entrades similars