a pleret


Anar a pleret: anar sense presses

Marisol García. Durro

Fonts escrites:

– DCVB:

A poc a poc, sense pressa (or., occ.); cast. despacito. S’atansava a pleret, dava un copet d’ungla, Oller Bofet. 67. Vaig anar empenyent a poc a poc, a pleret a pleret, Ruyra Parada 20. Un carruatge que passi a pleret, o una silueta furtiva, Carner Bonh. 43.

– DIEC:

Lentament, sense pressa. Vèiem com el caminant venia a pleret cap a nosaltres.

Transcripció fonètica:

[aplaj’ɾet] -aplairét- [apʎaj’ɾet] -apllairét-

derivat dim. de ‘a plaer’.

Entrades similars