a fe de listo ·


Escolteu-la: a fe de listo

A fe de Déu.

Interpretació coincident amb la que dóna el DIEC a l’entrada que reproduïm ací davall (fonts escrites).

Josep d’Escoll. Igüerri

Fonts escrites:

– DIEC: a bona fe [o a fe, o a fe de Déu, o a fe de cristià, o a fe de món, o per ma fe] Fórmules per a afirmar d’una manera rotunda i emfàtica. A fe que és cert! A fe de Déu que mai no havia vist res semblant.

Transcripció fonètica:

[a’feδe’listo]

Entrades similars