reberta ·


Diversió, acció o efecte d’entretenir agradablement. La canalla només té la reberta al cap.

Jana Vila Riera. La Vall de Boí

Corresponent normatiu: no en consta.

Fonts escrites: no en consta.

Nota: No trobem cap rastre de documentació on aparegui aquesta entrada, ni en els diccionaris ni fent recerca a Internet.

Transcripció fonètica:

[reb’ɛɾta]

Entrades similars